Blago prsa

San o škrinji s blagom simbolizira osjećaj da je situacija ili veza sve što biste ikada željeli. Biti zadovoljan ili potpuno zadovoljan onim što imate ili onim što ste postigli. Vjerovati da vam ništa nije važnije ili vrijedno. Shvativši koliko je vrijedno ili lijepo nešto za vas cijelo vrijeme. Sanjanje o škrinji s blagom može odražavati osjećaje sigurnosti, sigurnosti ili pripadnosti.