Usta

Sanjanje i gledanje usta objašnjeno je kao san s važnim simbolizmom za sanjara. Ovaj san znači da je vaša potreba da se izraze ili razgovarati o temi koja vas muči. S druge strane, možda si rekao previše… I moraš držati jezik za zubima.