Čizme

San o čizmama simbolizira podebljano položaj ili čvrst položaj. Ti ili neko područje tvog života koje radi ono što želiš i ne dolazi u ništa. Krenuti dalje, unatoč svim prigovorima ili opoziciji. Negativno, čizme mogu odražavati situacije koje ~dati boot~ ili učiniti da se osjećate ~hodao~. Možda se osjećate predano. Boja čizme ukazuju na motivacije, osjećaje ili namjere.