Čarolije

Kada sanjaš o vještičarenju, to znači da ga ljudi koji ga koriste za tvoju dobrotu.