Adam i Eva

san o Adamu i Evi simbolizira područje u vašem životu gdje počinjete od nule, ili trebate obnoviti svoj život. Snovi Adama i Eve obično su popraćeni simbolima kao što su nuklearne bombe ili kraj svjetskih scenarija. To odražava snažnu promjenu u sustavu života sanjara ili uvjerenja koja ih prisiljava da počnu ispočetka, ili se kreću u novom smjeru.