Poštanski sandučić SAD-a

Američki poštanski sandučić u snovima tumači se kao nešto zabranjeno u tvom životu. Moћda, postoje stvari koje жeљ traћiti da uиiniљ.