Peta

Vidjeti njegovu petu objašnjava se kao san s važnim simbolizmom za sanjara. Ovaj san znači ugnjetavanje, poniznost i ranjivost.