Trske

San o korištenju štapa simbolizira dosadni problem ili slabost. Neko područje vašeg života gdje se morate popraviti tako što ste ograničeni ili slabiji nego što biste željeli biti. Primjer: čovjek je sanjao da vidi nekoga kako hoda sa štapom. U budnom životu čekao je dogovor poslovnog partnera koji mu nije potreban kako bi izvršio prodaju kupca. štap-reflektirao ga obavijest ako je bio ograničen na zarađivati novac, jer je odlučio čekati pristojno za njegov poslovni partner da se dogovore. Dao je sve od sebe.