Golf kolica

San o golf kolicima predstavlja spor pristup donošenju odluka. Negativno, to sugerira da nije dovoljno se radi za rješavanje problema ili ispraviti negativne obrasce misli.