Raženi

vidjeti ražena polja znači da ćete imati bogat i bogat život. San, u kojem ste jeli nešto napravljeno od raži, označava se domaćom srećom.