Lijek šarlatan

San o šarlatan medicine simbolizira pristup problemu koji ne radi, ili vam daje lažni osjećaj sigurnosti.