Tuš

San o tuš simbolizira obnovu, ili novi početak. Tuš simbolizira nešto o čemu razmišljate, ili nešto što se događa u vašem svakodnevnom životu, što je kako bi vam se omogućilo da oslobodite teret ili stres neke vrste. Možda se nešto dogodilo što ti omogućuje da prestaneš brinuti. Ako ne možete pronaći tuš, ili imaju poteškoća s korištenjem jedan simbolizira teret ili emocionalne poteškoće koje vas zadržavaju leđa.