Sudara

San, u kojem vidite sudar, označava emocionalno stanje vašeg uma. Moћda pokuљavaљ biti klasificiran kaos svog uma. Najbolje objašnjenje sna tumači se u smislu nesreće.