Boji

Da bi bio san, strah označava strahove i sumnje koje ga imaju u stvarnosti. Možda sanjar nije siguran o sebi, dakle, da on nije u stanju obavljati za sigurno. Bojati se također može teći od agresije kako bi bili sigurni da ste u kontroli svoje emocije u svom životu.