Raspeće (Crucify)

san o raspeću simbolizira potpunu žrtvu. Također o sebi, nekom području vašeg života ili vašoj viziji druge osobe. Negativno, raspeće može predstavljati nedostojnu kaznu, samokažnjavanje, ili biti meta ili žrtveno janje druge osobe. Možda se suočavate sa situacijom u kojoj su posljedice ili posljedice neizbježne. Pozitivno, raspeće može predstavljati žrtvovanje za druge, ili održavanje načela ili vrijednosti po svaku cijenu.