Hitne

San o hitnoj simbolizira vaš osjećaj hitnosti. Hitna stvar koja treba hitnu pozornost ili situaciju kojoj očajnički želite pobjeći. Primjer: Čovjek je sanjao o hitnom slučaju, koji je morao pobjeći. U stvarnom životu, bio je očajan da pobjegne od arogantnog kolege koji ga je osramotio. Hitan slučaj je odražavao koliko je hitno bilo osvetiti se kolegi koji ga je osramotio jer nije imao nikakvu sposobnost da to učini.