Demetar

San, u kojem vidite Demeter, označava vašu želju da pomognete drugima, posebno onima koje volite. Vi ste osjećaj velik našto ti si u mogućnosti kako bi osigurao njima sa što je potrebno.