Crtanje

San o crtežu simbolizira subjektivno tumačenje u situaciji, problemu ili ideji. Osobni izraz ili mišljenje o nečemu. Izgradnja ideja. Mapiranje vašeg smisla ili planova.