Stoji

Ako se netko vidi kako stoji, onda takav san ukazuje na samopouzdanje koje ga ima. Stopalo se također tumači kao simbol samopouzdanja i visokih standarda, učinio je to za njega.