Ekvador

sanjati Ekvador, ukazuje na potragu za duhovnom ekspanzijom i njegovim Egom. Alternativno, to znači da istražuju skriveni aspekt sebe da postanu više cjeline. Tražite punu pokrivenost?