Sperme

San o spermi simbolizira konačni izbor, ili odluku. To može simbolizirati motivacije ili namjere koje dovode do konačnog izbora. Imati spermu na licu, ili je vidjeti na tuđem licu simbolizira posljedice neproduktivnih ili negativnih izbora. Neki aspekt vaše osobnosti je napravio neproduktivan izbor koji negativno utječe na vas ili sram.