Terminator

Vidjeti ili nazvati istrebljivača u snu ukazuje na ljubomoru na ljude koji su oko tebe. Možda trebaš prekinuti veze s onima koji te pokušaju srediti. Sanjati da si istrebljivač, sugerira tvoj strah o nedostatku nekih vještina. Morate prihvatiti ovu oskudicu i pokušati poboljšati sebe. Alternativno, morate osporiti svoje slabosti i raditi svoje poslove.