Kćer

San da kćer simbolizira pasivne ideje, navike ili razvoj koji se potiče ili dopušteno da cvjetaju. Situacije ili aspekti sebe koje ohrabrujete da nemaju kontrolu ili moć. Kći također može biti prikaz razvoja situacija koje daju kontrolu ili autoritet drugima. Ženski aspekt koji razvija vašu osobnost ili život. Aspekt vaše osobnosti ili podređenog života. Alternativno, kći u snu može odražavati probleme s njom dogovoreni životni odnos s njom. San da kćer koju ne prepoznajete simbolizira nove pasivne ideje, navike ili razvoj događaja. Pasivni aspekt sebe ne mislili ili doživjeli prije. Loše kćeri simboliziraju negativne ili oštećene pasivne aspekte njihove osobnosti koja je ohrabrujuća. To može biti znak da se morate više tvrditi. Ako imate više od jedne kćeri u stvarnom životu, onda će svaka kći predstavljati drugačiji aspekt vašeg života na temelju vaših najiskrenijih osjećaja tada.