Peći

Kada sanjate o peći, onda takav san ukazuje na snagu i vitalnost sanjara.