Pogreb

San o sprovodu simbolizira potvrdu da je nešto u tvom životu završilo. Kraj situacije ili aspekta sebe za koji znaš da nikada više nećeš vidjeti. Pusti me ili posljednji zbogom. Alternativno, pogreb može odražavati zabrinutost o gubitku. Ako stvarno umrete u stvarnom životu pogrebni san može odražavati vaše osjećaje ili tjeskobe o vlastitoj smrti. Primjer: Žena je sanjala da bude pogreb s fotografijama koje su oživo. U stvarnom životu, njen dečko je donio stvari svoje pokojne majke, koja je poginula u tragičnoj prometnoj nesreći u svojoj kući. Sprovod odražava njegovu zabrinutost oko popravka tih stvari i pamćenja tragedije.