Vijenac ili vijenac

imaju interakciju ili pronaći ili vidjeti vijenac, kada sanjate, ima simbolično značenje i sugerira potpunost i potpunost. Sanjajući da nosite ogrlicu, može se tumačiti kao simbolika petlje.