Interned

San o internatu simbolizira društvene brige, tjeskobe ili nešto do čega ti je stalo da se ne možeš odmoriti. Možda se osjećaš kao da si zapeo s problemom.