Zakletvu

Sanjanje da se pod zakletvom objašnjava se kao san sa simbolizmom važnim za sanjara. Ovaj san znači neslaganje i nesklad u vašoj trenutnoj situaciji. Sanjanje koje odbija prisegnuti označava neposrednu promjenu na bolje.