Istok

San o Istoku simbolizira logiku, razum, slijedeći pravila, red i samokontrolu.