Trgovina

Dream trgovina ili trgovina sugerira da ste mentalno i emocionalno napeti. Alternativno, možete biti brainstorming za nove ideje ili gleda na razne izbore vani za vas.