Makaoćazar

Da biste vidjeli ili putovali makadamiziranom cestom u snu, označava ugodno putovanje koje će dati komercijalni uspjeh, koristan u financijskoj dobiti.