Faks uređaj

Sanjanje o faks uređaju pokazuje da primate poruku od svoje podsvijesti. Ova poruka će se pokazati kao prava stvar.