Kit

Ako imate posla s kitom u snu, takav san sugerira da ste manje rizični, da inače možete izgubiti ono što je važno.