Gospodar

Vidjeti jarbole brodova objašnjeno je kao san s važnim simbolizmom za sanjara. Ovaj san znači duga i ugodna putovanja i nove tvrtke. Da biste vidjeli jarbole brodoloma u snu, to označava nagle promjene u vašoj situaciji.