Prosjak

Ako sanjate da budete prosjak, to pokazuje da se osjećate nesigurno i nemate poštovanja prema sebi. Možda misliš da nisi vrijedan stvari koje ti je život ponudio, ili možda osjećaš da ne cijeniš stvari koje imaš oko sebe.