Dagnje

Vidjeti dagnje je objašnjeno kao san s važnim simbolizmom za sanjara. Ovaj san znači manje dobitke u bogatstvu, ali ćete biti ispunjeni s puno radosti i domaće sreće.