Proso

Da biste bolje razumjeli san o pišalini, pročitajte značenja mokrenja.