Rude

Da biste vidjeli rudu može se shvatiti kao manifestacija vašeg podsvjesnog uma, jer ste još uvijek u procesu probave i razumjeti neke od koncepata ili lekcija koje ste naučili u svom životu i primijeniti ih za rješavanje životnih problema. Neke prikazane informacije možda će biti potrebno dešifrirati i secirati kako bi ih se razumjelo.