Valute

San o vrsti kovanice simbolizira način na koji se postiže ciljeve. Razmislite o tome kako simbolika zemlje valute može odražavati stil misli. San o staroj valuti može predstavljati nesigurnost ili nedostatak povjerenja o tome da li je vaša moć ili resursa s radom u pomaganju vam postići cilj. Nije sigurno ako još uvijek morate učiniti ili ako vaše modne vještine će vam pomoći.