Žena

San o njegovoj trenutnoj ženi simbolizira aspekt njegove osobnosti ili područja svog života koji se osjeća trajno. Situacija koja je uvijek tu kada je to potrebno. Misliti ili raditi nešto cijelo vrijeme. Navika ili situacija s kojom se stalno doživljavaš. Negativno, sanjanje o svojoj ženi može predstavljati područje vašeg života s kojim ste radili kad god počnete imati problema. Alternativno, vaša žena može odražavati vašu trenutnu projekciju nje i vašeg trenutnog odnosa.