Narcis

Sanjanje ili gledanje u san narcisa simbolizira obnovu, unutarnji rast, optimizam, inspiraciju i nadu.