Obsidian

Vidjevši opsidian se tumači kao podsvjesna preporuka za sanjara da misle da je možda on ili ona je osnovana ili da morate biti više utemeljena.