Cestovni trkač

San o Road Runner simbolizira ideju da istražite jedan za drugim. Negativno, to može odražavati trend nikada završiti ništa započeo.