Partner

Sanjanje i viđenje partnera tumači se kao preporuka podsvjesnog uma za razmatranje da postoji svibanj biti potrebno tražiti pomoć drugih ostvariti zajedničke ciljeve.