Ljudi

Vidjeti ljude koje poznajete objašnjeno je kao san s važnim simbolizmom za sanjara. Ovaj san znači kvalitete i osjećaje ljudi koje želite za sebe. Da biste vidjeli ljude koje ne poznajete u snu, označava skrivene aspekte sebe s kojima se morate suočiti. Da biste vidjeli ljude iz svoje prošlosti u snu, odnosi se na svoju sjenu i druge neprepoznate aspekte sebe. To može predstavljati situaciju buđenja koja donosi slične osjećaje kao i vaše prošle odnose. Također, pročitajte tumačenje o temama snova: likovi za određene ljude.