Kokice

Vidjevši kokice tumači se kao podsvjesna preporuka za sanjara da misle da je možda on ili ona je pun ideja. To također može ukazivati da određene istine / činjenice su svjesni za vas.