Poezija

gledajući poeziju, kada sanjate, ističe se kao simbol procesa mentalnog stimuliranja da čini ili osjeti nešto kreativno. Čitati poeziju u snu je znak idealističkih ideja. Slušati pjesme u snu, može se tumačiti kao simbolika njihove potrebe za poboljšanjem aspekata njihove komunikacije s posebnom osobom.