Sjeverni pol

Ako ste na Sjevernom polu, ovaj san ukazuje na kraj nečega važnog u vašem životu. Možda ste završili značajne zadatke koji je uzeo malo vašeg vremena.