Cijena

San o cijeni simbolizira vaše osobne ili emocionalne troškove. Ono čega se moraš odreći, promijeniti ili pružiti nekome da dobije ono što želiš u životu. To također može biti prikaz vrijednosti koju stavite na sebe, svoje vrijeme ili svoje vještine. Alternativno, cijena može odražavati vaše osobno ulaganje u situaciju. Žrtve ili kompromisi mogu biti potrebni od vas da postignete cilj.