Nagradu

Kada sanjate, dobivanje nagrade simbolizira da se osjećate cijenjen u radu koji radite u ovom trenutku u vašem životu. Ako sanjate možda biti nominiran, ali ne primate nagradu predstavlja osjećaje insuficijencije.